15.11.08

Para os de 4º ESO


Os gremios apareceron en Europa durante a Baixa Idade Media, que comprendeu dende o século XI ata o XV. Desenvolvéronse nas cidades e eran asociacións formadas por mestres, oficiais e aprendices dun mismo oficio; estaban controladas por ordenanzas ou estatutos especiais e incluso tiñan un certo carácter relixioso. Cada gremio tiña o seu santo particular e creáronse as cofradías. A partir do século XVIII comenzan as desaparecer, sustituídos pola iniciativa privada e o desenvolvemento da industria moderna ( os talleres pecharon e mestres e aprendices foron ó desempleo).A partir dese momento os obreiros asociáronse en sindicatos e partidos políticos.

No hay comentarios: