25.11.08

Mañá votamos!!!


As “sufragistas” formaron un movemento reformista social, económico e político que promovía a extensión do “sufragio” (dereito de voto) ás mulleres. As mulleres non sempre puideron votar, pero aínda así esta prohibición suprimiuse antes que a que non permitía votar ás persoas de color.
En España, as mulleres debemos o noso dereito ó voto á loita dunha muller chamada Clara Campoamor.

7 comentarios:

Raquel dijo...

Alguén saberíame dicir que significa "sufragio universal"?

SOVAER dijo...

El sufragio universal es un componente esencial de la democracia, que consiste en el reconocimiento del derecho a voto a toda la población, con capacidad de discernir libremente, de un Estado, sin ninguna discriminación motivada en razones de raza, etnia, sexo, creencia, condición social o nivel educativo.


mas o menos es eso no???


bSs

Raquel dijo...

Claro, e eu agora créome que empregaches ti todas esas expresións e SIN FALTAS...xa, xa.

SOVAER dijo...

Lo lei en internet!

pero por lo menos me preocupe!


jeje bSs

misae71 dijo...

Pois moi ben, tes razón.

SOVAER dijo...

De la palabra del comentario del kesar,dame alguna pista! es que no deduzco nada.

SOVAER dijo...

tpdmfqbxet
tu profesora de matematicas fisica-quimica bioloxia e tecnoloxia.