18.10.21

BONIATO

 O boniato é un tubérculo similar á pataca. Diferénciase dela no seu sabor doce.