7.11.20

CORES DO SANGUE

 

No sangue, a hemoglobina pode existir en dúas formas segundo leve unido osíxeno ou non. A forma con osíxeno denomínase oxihemoglobina; a outra, desoxihemoglobina. No sangue arterial, máis do 95% da hemoglobina está en forma de oxihemoglobina; na venosa, entre un 50 e un 80%. O sangue osixenado é de cor vermella brillante, mentras que o sangue desosixenado é de cor entre vermella escura e púrpura. Esta diferencia débese ó estado de oxidación do átomo de Fe (III na oxihemoglobina e II na desoxihemoglobina).

Certos trastornos poden cambiar a cor do noso sangue. Por exemplo, hai fármacos que aportan azufre á hemoglobina transformándoa en sulfohemoglobina, de cor verdosa.

Non todos os animais teñen o sangue vermello. Por exemplo, as arañas, os cangrexos de ferradura e outros artrópodos teñen unha hemolinfa (fluido equivalente ó sangue) de cor azul que deben ós dous átomos de cobre contidos na proteína hemocianina, que sustitúe neles á nosa hemoglobina.

Por outro lado, hai animais que teñen o sangue de cores distintas á vermella a pesar de que usan hemoglobina ou hemocianina como transportadores de osíxeno. Por exemplo, o cogombro de mar ten o sangue amarillenta debido á  proteína vanabina, que contén vanadio. O eslizón (unha especie de lagarta) tena verde a causa da biliverdina.

Outra curiosidade é o peixe de xeo, que non ten glóbulos vermellos no sangue, o que fai que esta sexa transparente.

 

3.11.20

DETECTANDO ALMIDÓN

O primeiro que faremos é preparar a solución reactiva. Diluímos tintura de iodo (Betadine) en auga nunha relación de 1 gota de Betadine por 10 gotas de auga.

Seguidamente, preparamos mostras nun plato. Colocaremos pequenas cantidades de diversos alimentos, como trozos de pan, grans de arroz, patacas....

Colocaremos algunhas gotas da solución iodada sobre os diversos alimentos. Primeiro, os de orixe vexetal e logo os de orixe animal. Pasados uns minutos poderemos observar unha coloración azul nos alimentos de orixe vexetal (pan, arroz, patacas, etc), mentras que nos alimentos de orixe animal non deberían presentar coloración. No caso de que así fose, saberemos con certeza que este produto contén almidón, é dicir, é un embutido adulterado.

O almidón é un hidrato de carbono (H.C) presente nos alimentos de orixe vexetal. Reacciona químicamente co iodo, dando unha pigmentación azulada que poderá ser tan intensa, como a cantidade de almidón que se atope na mostra do alimento que estamos analizando. 


 

 

DEMODEX

 

O Demodex folliculorum é un tipo de ácaro. É un dos dous tipos de ácaros Demodex , sendo o outro o Demodex brevis . É tamén o tipo máis común de ácaro Demodex .

Vive dentro dos folículos pilosos da pel humana, alimentándose de células de pel mortas e de sebo. A diferencia do D. brevis , este tipo de ácaro atópase principalmente na cara.

Soen vivir unha media de quince días. Morren cando non poden acumular máis residuos no seu interior, dado que carecen de aparello excretor.