13.3.08

Hipatia de Alexandría


Considérase a primeira muller matemática nacida cerca do ano 370 despois de Cristo. Filla dun profesor de matemáticas quen quería crear un ser humano perfecto; Hipatia foi o resultado. Adiestrouna tanto fisica como mentalmente. Na escola de Atenas convertiuse en mestra e fíxose moi popular como matemática Escribiu varios documentos, entre eles, “Sobre el Conon Astronómico de Diafanito” onde se falaba de ecuacións de primeiro e segundo grado. Creou o astrolabio e a esferaplana. Inventou un aparato para a auga destilada, un para medir o nivel da auga e un para determinar o peso específico dos líquidos( aerómetro ou hidroscopio). Nunca se casou e Cyril mandouna matar no ano 415 despois de Cristo, mentras era patriarca de Alexandría porque cría que ía ser mellor servido si sacrificaba a unha muller virxen.

2 comentarios:

Raquel dijo...

Astrolabio: permite determinar a posición das estrelas sobre a bóveda celeste, o cal foi empregado polos mariñeiros para a navegación, determinación de latitudes e incluso saber a hora. Foi sustituído polo sextante.

Raquel dijo...

Por certo, o tal Ciryl foi canonizado e proclamado santo...