28.12.08

Santos Inocentes


Dacordo a un relato do Evanxeo de San Mateo, o Rei Herodes mandou matar ós nenos de Belén menores de dous anos ó verse burlado polos magos de Oriente que viñeran para adorar a un recién nacido de estirpe rexia. A partir do século IV, estableceuse unha festa para venerar a estos nenos, mortos como "mártires" en substitución de Xesús.Na Idade Media, os escritores cristiáns dicían que foran asasinados entre 3.000 e 15.000 bebés. Mais Belén tería uns 800 habitantes, polo que habería uns 20 nacementos ó ano, que tendo en conta a alta mortalidade infantil daquela época(o 50% antes de cumplir os dous anos), os nenos que deberon morrer pola orde de Herodes rondarían os vinte.

1 comentario:

Serenity dijo...

vaya, odio este dia todo el mundo me gasta bromas y me las creo porke no se ke estamos en el dia d los inocentes T.T pero este año no he salido d casa por si acaso jeje

por cierto con lo d los niños, la biblia tiende a exagerar demasiado...