12.5.08

Dinamómetro 2º ESO

Inventado por Isaac Newton. Sirve para medir forzas (que non masas, que sería a balanza). É un resorte que sigue a Lei de Hooke, sendo as deformacións proporcionais á forza aplicada. Estos instrumentos consisten nun muelle contido nun cilindro de plástico, cartón ou metal, con dous ganchos, un en cada extremo. Levan unha escala, en unidades de forza, no cilindro que rodea o muelle. Ó colgar pesos no gancho inferior, o cursor do cilindro inferior móvese sobre a escala exterior, indicando o valor da forza. Os muelles que forman os dinamómetros teñen un límite de elasticidade. Si se aplican forzas moi grandes e prodúcense alongamentos excesivos, pode sobrepasarse o límite de elasticidade e sufrir o muelle unha deformación permanente ( inutilizando o dinamómetro).

1 comentario:

Raquel dijo...

1 Newton = 100.000 dinas. Dinas é a unidade de forza no sistema cegesimal ou c.g.s( centímetro,gramo e segundo).